Nele Vander Stricht

Nele is zaakvoerder en mede-stichter van de praktijk. Ze studeerde af als bachelor in de kinesitherapie in 1999 op de Vesalius hogeschool. 

In haar begin jaren deed ze haar ervaring op in de praktijk van haar vader Paul Vander Stricht, dienst orthopedie van het ASZ Wetteren en in de psychiatrische instelling Sint-Hiëronymus. Na enige tijd ging de focus echter voltijds naar de opbouw van haar eigen praktijk. 

Doorheen de jaren schoolde Nele zich meermaals bij waardoor ze haar erkenning haalde in de manuele therapie, dry needling, peri-natale kinesitherapie, rug- en nekscholing, relaxatietherapie, respiratoire kinesitherapie bij kinderen, loopanalyse,...

Nele's grootste interesses liggen vooral in het domein van nek- en rugklachten, kinesitherapie na een orthopedische ingreep, relaxatietherapie en peri-natale kinesitherapie. Nele maakt er voor zichzelf een belangrijk punt van om de patiënt globaal te bekijken, waardoor een luisterend oor en een goed contact met de behandelende arts nooit veraf is.   
 

Stefaan Tytgat

Stefaan haalde zijn master diploma in de kinesitherapie aan de universiteit van Gent in 2001 en studeerde daarna nog een jaar verder aan de universiteit van Leuven om zich met succes te verdiepen in de kinesitherapie bij kinderen.

Na enkele jaren ervaring op te doen in de regio van Antwerpen, vestigde Stefaan zich hier in de streek. Sinds enkele jaren is Stefaan gedeeltelijk verbonden aan de praktijk, in combinatie met een eigen praktijk.

Met als doel de patiënt zo goed mogelijk te kunnen behandelen, is hij zich gaan verdiepen in bepaalde deelgebieden van de kinesitherapie. Naast zijn specialisatie kinesitherapie bij kinderen schoolde hij zich nog verder bij in de manuele therapie, dry needling, fietspositionering en loopanalyse,... 

Stefaan zijn grootste interesses op het vlak van kinesitherapie zijn de zoektocht naar de oorzaak van het probleem en niet enkel het behandelen van de symptomen ervan. Deze zoektocht omvat zowel het spiermatig, het gewrichtmatig, het neurologische als achteraf de preventie ervan.

Glenn Van Der Heyden

Glenn studeerde in 2017 af aan de Universiteit van Gent als master in de musculoskeletale kinesitherapie en sportkinesitherapie. Sinds juli 2017 is hij voltijds verbonden aan de praktijk.

Om zijn kennis en behandeling strategieën verder uit te breiden besloot hij om, direct na het afronden van zijn opleiding kinesitherapie, osteopathie bij te gaan studeren. In september 2022 behaalde hij ook hiervan zijn master diploma. Hierdoor kan je tot op heden bij hem terecht voor zowel kinesitherapie als osteopathie. 

Zijn grootste interesses bevinden zich in het gebied van de sport alsook bekken en rug klachten. Bij revalidaties haalt hij steeds zijn beste oefeningen boven. Door zijn opleiding in beide disciplines bekijkt hij het lichaam meer en meer als een geheel. Schrik dus niet als hij verschillende spieren opzoekt tijdens een behandeling. Verder heeft hij ook een speciale interesse in de (post-operatieve) revalidatie van sportletsels alsook de preventie hiervan.  

Astrid Dewicke

Astrid studeerde in 2019 af aan Universiteit Gent als master in de musculoskeletale kinesitherapie en sportkinesitherapie. Ze is voltijds actief in de praktijk sinds augustus.

Astrid hecht belang aan manuele therapie in combinatie met oefentherapie om de patiënt terug op zijn gewenste niveau te brengen. Verder is ze ook nog geïnteresseerd in de revalidatie van sportletsels, pre- en postnatale kinesitherapie en post-operatieve revalidatie.

Na haar studies is Astrid begonnen aan een 4-jarige opleiding osteopathie aan het IAO te Gent om de patïënt in zijn/haar totaliteit te kunnen behandelen.